بررسی اثرات پودر میکرونیزه نقره و پلیمر PVC در فرآیند ماشینکاری به روش EDM

AuthorsH. Hosinlo - E. Sharifi Tashnizi - A. R. Fazali
Conference Titleهمایش ملی مکانیک
Holding Date of Conference۱۳۸۷/۸/۳۰
Event Placeاصفهان
Presented byدانشگاه تفرش
PresentationIN SERIES
Conference LevelNational Conferences

Abstract