سهیل واشقانی فراهانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۷فیزیک کاربردیداشگاه اراک - اراک - ایران
کارشناسی ارشد۱۳۸۴فیزیک پلاسمادانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران - ایران
دکتری۱۳۹۰اختر فیزیک - پلاسمادانشگاه واریک - کاونتری - انگلستان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
مدیر گروه فیزیک(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)