میثم عبدالکریمی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۵مهندسی شیمی- گرایش پتروشیمیدانشگاه صنعتی امیرکبیر
کارشناسی ارشد۱۳۸۷مهندسی شیمی- طراحی فرایندهای جداسازیدانشگاه تربیت مدرس
دکترای تخصصی۱۳۹۳مهندسی شیمی- گرایش طراحی، شبیه سازی و کنترل فرآیندهادانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه مهندسی شیمیFaculty memberپیمانیتمام وقت

سوابق اجرایی

- مدیر آموزش دانشگاه تفرش

- استاد راهنمای انجمن نانو دانشگاه تفرش

- سرپرست تیم کمیکار گروه مهندسی شیمی 

- طراحی مفهومی فرایند

- انتقال حرارت

- مکانیک سیالات

- اقتصاد و طرح مهندسی

- تصفیه آب و پساب

- عملیات واحد

- نانوتکنولوژی

- مقدمه ای بر مهندسی شیمی

- شیمی عمومی

 

سوابق پژوهشی

- سرپرست تیم دانشگاه در مسابقات کمیکار ۱۳۹۸ (کسب مقام اول)

سمینار نانوساختارهای کربنی