مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱Simulation of Reverse Osmosis Processes Concentrating Wastewater ReuseNafiseh Aghababaeiدومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران7Aug 2014
۲Modeling improvement of drinking water by using membrane technique in Bandar Abbas, IranNafiseh AghababaeiThe 9th International Chemical Engineering Congress & Exhibition25-28Dec2015
۳Molecular dynamic simulation of Water/Sodium Dodecyl Sulfate/Cumene solution and determination of solution interfacial surface tensionNafiseh Aghababaei - Majid BahmaniThe 13th Iranian National Chemical Engineering Congress & 1st International Regional Chemical and Petroleum Engineering Conference25-28Oct2010
۴Modeling of nitrate removal of Well water with reverse osmosisNafiseh Aghababaei ,Majid Bahman ,Mahya MohebaliThe 15th Iranian National Congress of Chemical Engineering IChEC 201517-19Feb2015
۵Modeling of produce drinking water from brackish water of city of Qom with reverse osmosis membraneNafiseh Aghababaei ,Mohaddeseh Mohebali, Mahya MohebaliThe 15th Iranian National Congress of Chemical Engineering IChEC 201517-19Feb2015
۶شبیه سازی بازیافت پساب واحد نمک زدایی نفت خام با استفاده از ترکیب غشای اولترافیلتراسیون و اسمز معکوسنفیسه آقابابائیدومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران16مرداد 1393
۷گواهی شرکت در همایش ایمنی زیر نظر وزرات علوم تحقیقات و فناوری به مدت 16 ساعتنفیسه آقابابائیهمایش ملی بهداشت ایمنی و محیط زیستآبان 96
نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.