برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان مقدمات مهندسی نفت
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری 10-12
مکان برگزاری 101
عنوان شیمی فیزیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری چهارشنبه (8-10 و 17-18)
مکان برگزاری (2-210)
منابع

1- شیمی فیزیک ، تالیف : گوردون بارو. ترجمه : عباس فراز دل، حسین نعناعی، غفار متدین اول، قاسم خدادای، مسعود حسن پور، حسین خوشخو، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

2- شیمی فیزیک (ترمودینامیک و سینتیک شیمیایی)،  تالیف: ویلیام اتکینز ،خولیو دپالئو .  ترجمه : غلامعباس پارسافر ، بیژن نجفی. انتشارات : دانشگاه صنعتی اصفهان

3- شیمی فیزیک،  تالیف: ایرا لوین ، ترجمه : غلامرضا اسلامپور، غلامعباس پارسافر،علی مقاری، بیژن نجفی . انتشارات فاطمی

 

 

طرح درس

1- تئوری جنبشی گاز ها

2- احتمال و تئوری بولتزمن

3-خواص انتقال

4- مقدمه ای بر مکانیک موجی و ضربه ای 

5- مقدمه ای بر تئوری مکانیک کوانتوم 

6- کاربردهای مقدماتی مکانیک کوانتوم

7- ساختار اتمی و طیف سنجی

8-ساختار مولکولی مواد

9-مقدمه ای بر ترمودینامیک آماری

10- تئوری مولکولی سینتیک شیمیایی

توضیحات

  پروژه 20%  پایان ترم 70%         تاریخ تحویل پروژه 98/10/1

عنوان آزمایشگاه مکانیک سیالات
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری چهارشنبه (12-10 و 15-13)
مکان برگزاری آزمایشگاه مکانیک سیالات
منابع

 آزمایشگاه هیدرولیک و مکانیک سیالات   تالیف نفیسه آقابابائی و محمودرضا شاهوردی، انتشارات دانشگاه تفرش

آزمایشگاه سیالات و هیدرولیک  تالیف : بهزاد خورشیدی، انتشارات نوپردازان

طرح درس

1- آزمایش برنولی

2- آزمایش پمپ

3- آزمایش رینولدز

4- آزمایش سرریز

5- آزمایش غوطه وری

6- آزمایش شناوری

7- آزمایش اصطکاک در لوله

8- آزمایش افت موضعی

9- ازمایش جت اب

10- آزمایش ارفیس

توضیحات

گزارشکار 80% پایان ترم 20%

عنوان آزمایشگاه هیدرولیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری چهارشنبه (15-13)، شنبه (10-8)
مکان برگزاری آزمایشگاه هیدرولیک
منابع

آزمایشگاه هیدرولیک و مکانیک سیالات   تالیف نفیسه آقابابائی و محمودرضا شاهوردی، انتشارات دانشگاه تفرش

آزمایشگاه سیالات و هیدرولیک  تالیف : بهزاد خورشیدی، انتشارات نوپردازان

توضیحات

گزارشکار 80% پایان ترم 20%

عنوان موازنه انرژی و مواد
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه 8-10 , چهارشنبه 8-10
مکان برگزاری 2-200
عنوان ترمودینامیک 1 ( مهندسی شیمی - برق گرایش قدرت و کنترل)
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه 10-12 , سه شنبه 11-12
مکان برگزاری 2-200
عنوان شیمی فیزیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه 17-18 , چهارشنبه 13-15
مکان برگزاری 2-200
عنوان آزمایشگاه هیدرولیک (گروه مهندسی عمران)
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه 8-10 ,
مکان برگزاری آزمایشگاه های گروه مکانیک
عنوان آزمایشگاه مکانیک سیالات ( گروه مهندسی مکانیک)
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری چهارشنبه 10-12 ,
مکان برگزاری آزمایشگاه های گروه مکانیک
عنوان آزمایشگاه سیالات (گروه مهندسی شیمی)
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری چهارشنبه 15-17 ,
مکان برگزاری آزمایشگاه های گروه مکانیک