بررسی عددی عملکرد شمع های بتنی با مقطع سنتی و بهینه تحت اثر بار جانبی در خاک چسبنده

نویسندگانامیر حسین مالکی - محمدعلی برخورداری - بابک وفایی - ناصر عرفاتی
همایشدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۴-۰۲-۱۵
محل برگزاری همایشتبریز
ارائه به نام دانشگاهتفرش
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله

فایل چکیده مقاله