مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۲۱سیر پیشرفت شبیه سازی حفاری به روش اجزای محدودعرفاتی ناصرچهارمین کنفرانس تونل1377-04-22
۲۲ارزیابی اثر ضریب فشار جانبی خاک K0 بر ضریب باربرداری β در حفر تونل به روش NATM با مقایسه نتایج تحلیل دو بعدی و سه بعدیناصر عرفاتی - سیده فاطمه احمدیان - نوید جوشیدهکنگره بین المللی نوآوری در مهندسی و توسعه تکنولوژی1395-06-00
۲۳ارزیابی اثرات ضریب فشار جانبی خاک بر نیروهای سازهای پوشش نهایی در تونلهای کم عمق شهری حفر شده به روشناصر عرفاتی - سیده فاطمه احمدیان - نوید جوشیدهسومین کنفرانس بین المللی دستاورهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران معماری مدیریت شهری1395-06-25
نمایش ۲۱ تا ۲۳ مورد از کل ۲۳ مورد.