بهرام بهرامی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۲فیزیک حالت جامددانشگاه زنجان- زنجان
کارشناسی ارشد۱۳۸۵فیزیک ماده چگالدانشگاه شهید بهشتی- تهران
دکتری۱۳۹۱فیزیک ماده چگالدانشگاه شهید بهشتی- تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه تفرشعضو هیئت علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۷