مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱محاسبه مغناطش محلی در حضور ناخالصی در دماهای غیر صفرفرزانه احمدی-بهرام بهرامی-محمدرضاجعفریهفتمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور1395
۲اثر پهنا بر روی رسانندگی الکترون ها در نانونوار گالیم نیتریدبتول شرفی- بهرام بهرامی- مجتبی گودرزیکنفرانس فیزیک ایران1395
۳تحرک الکترونی در گاز الکترونی یک بعدی گالیم نیتریدبتول شرفی- بهرام بهرامی- مجتبی گودرزیاولین همایش ملی نانوفناوری و کاربردهای آن1395
۴محاسبه ترازهای انرژی نانودیسک های گرافنی به روش بستگی قوی تجربیمعصومه خداقلی- بهرام بهرامیکنفرانس ملی نانو ساختارها، علوم و مهندسی نانو1395
۵محاسبه آهنگ آنتقال انرژی در سیستم گرافین دوگانهبهرام بهرامی-ترانه وظیفه شناسهمایش دانش آموختگان فن آوری نانو1392
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.