برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان فیزیک ۱ -گروه ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه ساعت 15-13. دوشنبه ساعت 15-13
مکان برگزاری کلاس:( 353-3 )
منابع

مبانی فیزیک، جلد اول: مکانیک و گرما

نویسندگان: دیوید هالیدی- رابرت رزنیک- جرل واکر

مترجمان: محمدرضا جلیلیان نصرتی- محمد عابدینی- مجتبی پرهیزگار- روح الله خلیلی بروجنی

فایل پیوست اول نمرات میان ترم گروه 1.pdf
طرح درس

حرکت در راستای خط راست

بردارها

حرکت در دو و سه بعد

نیرو و حرکت

انرژی جنبشی، کار، انرژی پتانسیل و پایستگی انرژی

مرکز جرم و اندازه حرکت خطی

چرخش

غلتش، گشتاور و اندازه حرکت زاویه ای

تعادل

توضیحات

امتحان میان ترم 8 نمره داشته و در تاریخ شنبه 18 آبان ماه برگزار می گردد.

امتحان پایان ترم 12 نمره داشته و در تاریخ  شنبه 21 دی ماه برگزار می گردد.

 

برای مشاهده نمرات میان ترم اینجا را کلیک کنید.

عنوان فیزیک۱ - گروه ۷
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه ساعت 12-10 . دوشنبه ساعت 10-8
مکان برگزاری کلاس:( 250-3)
منابع

مبانی فیزیک، جلد اول: مکانیک و گرما

نویسندگان: دیوید هالیدی- رابرت رزنیک- جرل واکر

مترجمان: محمدرضا جلیلیان نصرتی- محمد عابدینی- مجتبی پرهیزگار- روح الله خلیلی بروجنی

فایل پیوست اول نمرات میان ترم گروه 7.pdf
طرح درس

حرکت در راستای خط راست

بردارها

حرکت در دو و سه بعد

نیرو و حرکت

انرژی جنبشی، کار، انرژی پتانسیل و پایستگی انرژی

مرکز جرم و اندازه حرکت خطی

چرخش

غلتش، گشتاور و اندازه حرکت زاویه ای

تعادل

توضیحات

امتحان میان ترم 8 نمره داشته و در تاریخ شنبه 18 آبان ماه برگزار می گردد.

امتحان پایان ترم 12 نمره داشته و در تاریخ  شنبه 21 دی ماه برگزار می گردد.

 

برای مشاهده نمرات میان ترم اینجا کلیک کنید.

عنوان آزمایشگاه فیزیک حالت جامد
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه ساعت 19-15
مکان برگزاری آزمایشگاه فیزیک حالت جامد
منابع

جزوه تهیه شده در آزمایشگاه

طرح درس

آزمایش خواص مغناطیسی

آزمایش نور رسانشی

آزمایش رسانش در جامدات

آزمایش پدیده فرومغناطیس در مدل آهنربا

آزمایش پدیده ترموالکتریک

آزمایش اثر هال

آزمایش پسماند مغناطیسی در هسته آهنی

توضیحات

گزارش کار آزمایشگاه 5 نمره

حضور و غیاب 5 نمره

امتحان عملی 5 نمره

امتحان کتبی 5 نمره

عنوان آزمایشگاه فیزیک پایه ۴
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه ساعت 12-8
مکان برگزاری آزمایشگاه فیزیک جدید
منابع

جزوه تهیه شده در انتشارات دانشگاه

طرح درس

آزمایش اثر فتوالکتریسیته

آزمایش سری بالمر

آزمایش اثر هال

آزمایش میلیکان

آزمایش پدیده زیمن

آزمایش تابش جسم سیاه

توضیحات

گزارش کار آزمایشگاه 5 نمره

حضور و غیاب 5 نمره

امتحان عملی 5 نمره

امتحان کتبی 5 نمره