محاسبه انامولی ثقل در منطقه خلیج فارس و دریای عمان به روش ارتفاع یابی ماهواره ای

نویسندگانبهزاد به نبیان
همایشهمایش ژئوماتیک 80
تاریخ برگزاری همایش۲۰۰۱-۰۴-۳۰
محل برگزاری همایشتهران ایران
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

فایل چکیده مقاله