برآورد میدان تغییر شکل ناهمگن پوسته ی زمین با استفاده از کولوکیشن کمترین مربعات نا ایستا

نویسندگانبهزاد به نبیان- مسعود مشهدی حسینعلی
همایشهمایش ژئوماتیک 94
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۵-۰۴-۳۰
محل برگزاری همایشتهران ایران
نوع ارائهپوستر
سطح همایشملی

چکیده مقاله