مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱Towards additive manufacturing of compressor impellers: 3D modeling of multilayer laser solid freeform fabrication of nickel alloy 625 powder mixed with nano-CeO2 on AISI 4140G Fayaz, Saman KazemzadehAdditive Manufacturing2018-03
۲پیاده سازی صنعت 4.0 در سیمانغلامرضا فیاض- سپیده سادات ذاکری- یوکا راتیکاننماهنامه علمی، فنی، اقتصادی سیمان2020-02
۳کنترل کیفی هوشمند در صنایع سیمان :آنالیز پیوسته و لحظه ای مواد بر روی تسمه نقاله به روش طیف سنجی فلورسانس اشعه ایکسغلامرضا فیاض- سپیده سادات ذاکری- یوکا راتیکاننماهنامه علمی، فنی، اقتصادی سیمان2019-06
۴رهیافتی بر ساخت افزایشی پروانه های کمپرسور : مدل سازی سه بعدی پوشش کاری چندلایه فولاد پایه AISI 4140 به روش LSFF با استفاده از پودر Inconel 625 همراه با 2 % نانو پودر CeO2غلامرضا فیاض، سامان کاظم زاده، سپیده سادات ذاکریمجله فیزیک کاربردی2019-04
۵مقدمه بر درمان سرطان با استفاده از گرمایش القائی لیزری نانوذرات طلاغلامرضا فیاض، فهیمه مسنن مظفریماهنامه فناوری نانو2013-02
۶ICFO COVER GALLERYA Sen De, U Sen, B Gromek, D Dagmar, M Lewenstein, J Villatoro, VP Minkovich, V Pruneri, G Badenes, GK Samanta, GR Fayaz, Z Sun, M Ebrahim-Zadeh, J Bae, A Acín, F Ye, YV Kartashov, L Torner, P Ghenuche, IG Cormack, P Loza-Alvarez, R Quidant, X Vidal, P BaPhys. Rev. A2007
۷Efficient second-harmonic generation of tunable femtosecond pulses into the blue in periodically poled KTPGR Fayaz, M Ghotbi, M Ebrahim-ZadehApplied Physics Letters2005-2-7
۸Three dimensional finite element modeling of laser solid freeform fabrication of turbine bladesHamid Reza Tahmasbi, Gholam Reza FayazOptik2015-11-1
۹Numerical Study of Thermal Dynamics of Gold Nanoparticles in Laser-Induced Hyperthermia TherapyF. Mosannan G. R. FayazJOURNAL OF PHARMACEUTICAL & HEALTH SCIENCES2014
۱۰Three dimensional finite element modeling of laser solid freeform fabrication of cobalt alloy stellite 21 with 1.5% nanoCeO2 on the low carbon steel 1015GR Fayaz, A Ebrahimi, SS ZakeriPhysics Procedia2010-1-1
۱۱1.59 W, single-frequency, continuous-wave optical parametric oscillator based on MgO: sPPLTGK Samanta, GR Fayaz, M Ebrahim-ZadehOptics letters2007-9-1
۱۲High-power, continuous-wave, singly resonant optical parametric oscillator based on MgO: sPPLTGK Samanta, GR Fayaz, Z Sun, M Ebrahim-ZadehOptics letters2007-2-15
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.