سعید قربانعلی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۴فیزیک کاربردی
کارشناسی ارشد۱۳۸۸فیزیک - گرایش حالت جامد
دکتری۱۳۹۳فیزیک - گرایش حالت جامد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
تفرشمدیر دانشجوییپیمانیتمام وقت۵

سوابق اجرایی

مسئولیتهای اجرایی شروع  پایان توضیحات
عضو هیات علمی کمیته ناظر بر نشریات بهمن 1396 اردیبهشت 1397  با توجه به ماموریت همکار هیات علمی تا پایان دوره حکم برقرار بود.
نماینده هیات علمی انتخابات شورای صنفی رفاهی دانشگاه ابتدای 1396 شهریور 1396  
عضو کمیته حمایت و نظارت بر فعالیتهای انجمنهای علمی دانشجویی شهریور 1396 شهریور 1397  
عضو شورای انضباطی بدوی دانشگاه آبان 1396 آبان 1398 ادامه دارد
عضو کمیسیون موارد خاص دانشگاه بهمن 1396 بهمن 1398 ادامه دارد
عضو و دبیر حقوق شهروندی اسفند 1395 اسفند 1396  
مدیر دفتر نظارت و ارزیابی اسفند 1395 مهر 1396  
مدیر امور دانشجویی مهر 1396 مهر 1398 ادامه دارد

 

سوابق پژوهشی

1. عضو کمیته علمی بیست و دومین گردهمایی دانش آموزشی کشور در سال 1393، برگزار شده توسط انجمن فیزیک ایران.

1. همکاری به عنوان داور با مجله علوم و فنون دریایی در سال 1395

1. Reviewer for the Microelectronics Reliability journal during 2017

برنامه کاری هفتگی

 

برنامه حضور در دانشگاه در نیمسال اول تحصیلی ۹۸-۹۹

روز ۸-۱۰ ۱۰-۱۲ ۱۳-۱۵ ۱۵-۱۷ ۱۷-۱۹
شنبه حضور در دانشگاه فیزیک پایه ۱ (گروه ۱)کلاس ۶۰۳-۲ حضور در دانشگاه فیزیک پایه ۱(گروه ۲) کلاس ۶۰۳-۲ حضور در دانشگاه
یکشنبه حضور در دانشگاه فیزیک محاسباتی ارشد(۲۱۰-۳) حضور در دانشگاه  حضور در دانشگاه حضور در دانشگاه
دوشنبه فیزیک پایه ۱(گروه ۱) کلاس ۶۰۳-۲ حضور در دانشگاه حضور در دانشگاه فیزیک پایه ۱ (گروه ۲)کلاس ۶۰۳-۲ فیزیک حالت جامد ۱ کلاس ۲۰۰-۲
سه شنبه حضور در دانشگاه حضور در دانشگاه حضور در دانشگاه فیزیک حالت جامد ۱ کلاس ۲۰۰-۲ حضور در دانشگاه
چهارشنبه حضور در دانشگاه حضور در دانشگاه حضور در دانشگاه حضور در دانشگاه حضور در دانشگاه