سعید قربانعلی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۴فیزیک کاربردی
کارشناسی ارشد۱۳۸۸فیزیک - گرایش حالت جامد
دکتری۱۳۹۳فیزیک - گرایش حالت جامد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
تفرشعضو هیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۳

سوابق اجرایی

مسئولیتهای اجرایی شروع  پایان توضیحات
عضو هیات علمی کمیته ناظر بر نشریات بهمن ۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۳۹۷  با توجه به ماموریت همکار هیات علمی تا پایان دوره حکم برقرار بود.
نماینده هیات علمی انتخابات شورای صنفی رفاهی دانشگاه ابتدای ۱۳۹۶ شهریور ۱۳۹۶  
عضو کمیته حمایت و نظارت بر فعالیتهای انجمنهای علمی دانشجویی شهریور ۱۳۹۶ شهریور ۱۳۹۷  
عضو شورای انضباطی بدوی دانشگاه آبان ۱۳۹۶ ... ادامه دارد
عضو کمیسیون موارد خاص دانشگاه بهمن ۱۳۹۶ ... ادامه دارد
عضو و دبیر حقوق شهروندی اسفند ۱۳۹۵ اسفند ۱۳۹۶  
مدیر دفتر نظارت و ارزیابی اسفند ۱۳۹۵ مهر ۱۳۹۶  
مدیر امور دانشجویی مهر ۱۳۹۶ .... ادامه دارد
رابط خیرین دانشگاه تفرش دی ماه ۱۴۰۰ ...  

 

سوابق پژوهشی

۱. عضو کمیته علمی بیست و دومین گردهمایی دانش آموزشی کشور در سال ۱۳۹۳، برگزار شده توسط انجمن فیزیک ایران.

۱. همکاری به عنوان داور با مجله علوم و فنون دریایی در سال ۱۳۹۵

۱. Reviewer for the Microelectronics Reliability journal during ۲۰۱۷

برنامه کاری هفتگی