مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱بررسی تاثیر ناقصی و نوارهایی از ناخالصی نیتروژن بر خواص حرارتی نانولوله های تک دیواره زیگ-زاگ با روابط Müller-Plathe1-سعید قربانعلی 2- مهران قلی پور شهرکیهمایش ملی فیزیک و کاربردهای آن11-08 -1394
۲شبیه سازی سنتز و بررسی خواص مکانیکی نانولوله های تک دیواره آرمیچر کربنی تغلیظ شده توسط اتم نیتروژن(CNx) با روش دینامیک-مولکولی1-سعید قربانعلی 2- مهران قلی پور شهرکیهمایش ملی فیزیک و کاربردهای آن11-08 -1394
۳پایدار کردن نانو شبکه¬های گرافن با پیوندهای محیطی همگن درحضور درصدهای گوناگون از حفره ها دارای اشکال دایره مربع و مثلث1-سعید قربانعلی 2-مجتبی گودرزی 3-مهتاب رنجبرکنفرانس فیزیک ریاضی 139710-13 -1397
۴مطالعه ویژگی¬های مکانیکی گرافن چند لایه با استفاده از دینامیک مولکولی اصلاح شده نوزهوفر1-سعید قربانعلی 2- علی رضا عبدی کیان 3- حیات مبارکی نیااولین همایش ملی نانوفناوری و کاربردهای آن در علم و صنعت09-04 -1395
۵بررسی اثر دما بر خواص مکانیکی گرافن چند لایه با استفاده از روش دینامیک مولکولی1-سعید قربانعلی 2- مجتبی گودرزی 3- سیده آذین کاظمی نژاداولین همایش ملی نانوفناوری و کاربردهای آن در علم و صنعت09-04 -1395
۶شبیه سازی دینامیک مولکولی برای تغییر شکل و شکستن گرافن دو لایه با الگوهای انباشته متفاوت1-سعید قربانعلی 2- مهران قلی پور شهرکی 3- محمد حسینیاولین همایش ملی نانوفناوری و کاربردهای آن در علم و صنعت09-04 -1395
۷بررسی اثر ناقصی بر خواص مکانیکی گرافن چند لایه با استفاده از روش دینامیک مولکولی1-سعید قربانعلی 2- مجتبی گودرزی 3- سیده آذین کاظمی نژاداولین همایش ملی نانوفناوری و کاربردهای آن در علم و صنعت09-04 -1395
۸شبیه سازی نانوساختارهای فروالکتریک یک بعدی و بررسی تغییرات دما بر روی پارامترهای دینامیکی پخش1- سعید قربانعلی 2- مهران قلی پور شهرکیکنفرانس سیستم های بس ذره ای (کپه ای و نانومقیاس )08-21 -1394
۹بررسی تصحیحات کوانتومی بر معادلات کلاین - گوردن در حضور میدان الکترومغناطیسی1- بهروز خسروپور 2- سعید قربانعلیکنفرانس فیزیک ایران 9606-06 -1396
۱۰گرافن خالص و نیتروژن دار در حضور ترک، شبیه سازی دینامیک مولکولی1- سعید قربانعلی 2- مجتبی گودرزی 3- سیده آذین کاظمی نژادکنفرانس فیزیک ایران 9606-06 -1396
۱۱مدلسازی اتمی سنتز نانوساختارهای گرافن پیچ و خم دار در حضور پتانسیل های واکنشی1- سعید قربانعلی 2-بهرام بهرامی 3-مهوش حیدریکنفرانس فیزیک ایران 9706-05 -1397
۱۲خواص مکانیکی و الگوهای ی شکست در نانوساختارهای پیچ و خم دار گرافن (گرافیتی)1-سعید قربانعلی 2-بهرام بهرامی 3-مهوش حیدریکنفرانس فیزیک ایران 9706-05 -1397
۱۳بررسی وابستگی رسانش گرمایی به عدد مولد در نانولوله های گرافین مرتبه¬های اول و دوم با کمک شبیه سازی های اتمیسعید قربانعلیاولین همایش ملی علوم و فناوری نانو03-05 -1395
۱۴محاسبه رسانش گرمایی نانولوله های گرافین (n=1) و گرافدین (n=2) و تغییرات آن با ابعاد ساختار با کمک شبیه سازی های اتمیسعید قربانعلیاولین همایش ملی علوم و فناوری نانو03-05 -1395
۱۵بررسی خواص الکریکی نانو تسمه های BaTiO3 در حضور ناقصی اکسیژن با روش دینامیک مولکولی برای راستاهای کریستالی [001] و [110] و [111]1-سعید قربانعلی 2- مهران قلی پور شهرکیدومین همایش ملی و کارگاههای تخصصی علوم و فناوری نانو02-31 -1394
نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.