سیدعبدا... کیانژاد تجنکی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۱مهندسی عمران - نقشه برداریتبریز
کارشناسی ارشد۱۳۸۳عمران - فتوگرامتریصنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکتری۱۳۹۸مهندسی نقشه برداریصنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

سوابق اجرایی

مسئول سابق کارگاه کارتوگرافی و فتوگرامتری دانشگاه

مسئول سابق دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه

مدیر و ناظر پروژه های نقشه برداری، فتوگرامتری و سنجش از دور در بخش خصوصی (در گذشته)

مقاله برتر در همایش ملی ژئوماتیک 94 با عنوان شناسایی و جداسازی انواع ساختارهای ساختمانی با استفاده از تصایر هوایی و داده های نقطه لیدار

استخراج عوارض از تصاویر هوایی و ماهواره ای

استخراج عوارض از داده های لایدار

فتوگرامتری برد کوتاه و مدلسازی سه بعدی

آموزش نرم افزار ENVI و بسته نرم افزاری ENVI LIDAR

آموزش آماده سازی اطلاعات مکانی و توصیفی و ورود به محیط GIS

آموزش مقدماتی نرم افزار ArcGIS

 

 

فتوگرامتری (تهیه اطلاعات مکانی و مدلسازی سه بعدی)

سنجش از دور (طبقه بندی و پایش دوره ای بر مبنای شاخصهای طیفی)

شناسایی تغییرات بر مبنای سنجنده های مختلف

کاداستر و نقشه برداری ثبتی 

لایدار

 

سوابق پژوهشی

کارشناس رسمی دادگستری در رشته نقشه برداری

عضو نظام مهندسی ساختمان تهران

برنامه کاری هفتگی

روز شنبه:

۸:۰۰ الی ۱۹:۰۰

روز یکشنبه

۸:۰۰ الی ۱۹:۰۰

روز دوشنبه

۸:۰۰ الی ۱۸:۳۰