مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱A new hierarchical method for automatic road centerline extraction in urban areas using LIDAR dataSayyed Abdullah Kianejad Tejenaki, Hamid Ebadi, Ali MohammadzadehAdvances in Space Research2019
۲شناسایی و استخراج اتوماتیک راه از تصاویر چندطیفی با استفاده از تلفیق روشی شی¬گرا و سلسله مراتبیسید عبدا... کیانژاد تجنکی حمید عبادی علی محمدزادهعلوم و فنون نقشه برداری1398
۳طراحی و توسعه یک روش تلفیقی تناظریابی ناحیه ای و عارضه مبنای جدید جهت توجیه نسبی در فتوگرامتری برد کوتاهکیانژاد، س. ع، عبادی، ح، ورشوساز، م، مجردی،بدانشکده فنی دانشگاه تهران1388
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.