مدل تحلیلی نفوذ پرتابه های استوانهای سرتخت در اهداف نازک کامپوزیتی بافته شده دوبعدی

نویسندگانرضا محمدی پور، احسان زمانی، محمدحسین پل
همایشاولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی
تاریخ برگزاری همایش۵ تا ۶ آبان ۱۳۹۵
محل برگزاری همایششهرکرد- ایران
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله