مدل تحلیلی نفوذ پرتابه های استوانهای سرتخت در اهداف نازک نانوکامپوزیتی بافته شده دوبعدی

نویسندگانرضا محمدی پور، احسان زمانی، محمدحسین پل
همایششانزدهم کنفرانس بین المللی انجمن هوا فضای ایران
تاریخ برگزاری همایش۳ تا ۵ اسفند ۱۳۹۵
محل برگزاری همایشتهران- ایران
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله