بررسی رفتار لوله های کامپوزیتی شیشه/اپوکسی تحت بارگذاری ضربه ای محوری

نویسندگاننبی اله رضایی گلشن، محمد حسین پل، امید نجف زاده اصل
همایشبیست وششمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران، تهران- ایران
تاریخ برگزاری همایش۴ الی ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
محل برگزاری همایشتهران- ایران
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله