بررسی تجربی تاثیر تغییر پارامترهای مختلف بر رفتار لوله های کامپوزیتی شیشه/اپوکسی تحت بارگذاری شبه استاتیکی محوری

نویسندگانامید نجف زاده اصل، محمدحسین پل، نبی الله رضایی گلشن
نشریهمجله علمی و پژوهشی علوم و فناوری کامپوزیت
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه علم و صنعت
شماره صفحات۴۹۹-۵۱۰
شماره سریال۵
شماره مجلد۴
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۷
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله