بررسی عددی پارامترهای موثر بر پاسخ لوله‌های کامپوزیتی تحت بارگذاری ضربه محوری

نویسندگاننبی الله رضایی گلشن ، محمدحسین پل، امید نجف زاده اصل
نشریهمجله علمی و پژوهشی علوم و فناوری کامپوزیت
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه علم و صنعت
شماره صفحات۲۰۰-۲۱۲
شماره سریال۶
شماره مجلد۲
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۸
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله