مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱تحلیل نفوذ مایل پرتابه های مخروطی شاخکداردر صفحات فلزی نازکمحمد حسین پل، غلامحسین لیاقت، عبدالوهاب حسینیمجله علمی پزوهشی مواد پرانرژی1387
۲تحلیل نفوذ مایل پرتابه های مخروطی در اهداف فلزی نازکمحمد حسین پل، غلامحسین لیاقت، عبدالوهاب حسینیمجله علمی پزوهشی مکانیک دانشگاه امام حسین (ع)1388
۳بررسی تجربی خواص بالستیکی ساختار فوم آلومینیومیمجتبی ضیاء، محمد حسین پل ، حسین خدارحمیمجله علمی و پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس1392
۴بررسی تجربی و عددی نفوذ پرتابه صلب سرتخت در سازه ساندویچی با هسته فوم آلومینیوممجتبی ضیاء، حسین خدارحمی، خداداد واحدی، محمد حسین پلمجله علمی و پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس1392
۵بررسی رفتاردینامیکی تیرهای کامپوزیت لایه لایه تقویت شده با درصد بالای ذرات نانوابوالقاسم ذبیح الله، محمد حسین پل ، علی سلک غفاری، سامان مومنیمجله علمی و پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس1392
۶بررسی تجربی رفتار بالستیکی صفحات ساندویچی با هسته لانه‌ زنبورینساء پیر محمدی، غلامحسین لیاقت، محمد حسین پلمجله علمی و پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس1393
۷بررسی تجربی تاثیر نانو ‌رس بر روی خواص بالستیکی فلز- مواد مرکب شیشه اپوکسیعباس مسعودی، غلامحسین لیاقت؛ محمد حسین پلمجله علمی و پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس1393
۸بررسی تحلیلی،تجربی و عددی سازه ساندویچی با هسته لانه ‌زنبوری و رویه‌های کامپوزیتی تحت ضربه پرتابه. مجله علمی و پژوهشی مهندسی مکانیک مدرسنساء پیر محمدی، غلامحسین لیاقت، محمد حسین پل، هادی صبوریمجله علمی و پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس1393
۹تاثیر نانو ‌رس بر روی خواص بالستیکی فلز/مواد مرکب شیشه اپوکسی_ بررسی تجربی و عددیعباس مسعودی، غلامحسین لیاقت، محمد حسین پلمجله علمی و پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس1393
۱۰بررسی خواص کششی و خمشی مواد مرکب شیشه/اپوکسی تقویت شده با نانو ذرات رسیمحمد حسین پل، سید عبدالوهاب حسینیمجله علمی و پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس1393
۱۱مدلسازی و مطالعه تحلیلی فرو ریزش پیش رونده فوم آلومینیوماحسان زمانی، غلامحسین لیاقت، محمدحسین پلمجله علمی و پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس1393
۱۲مطالعه تأثیر حضور نانو ذرات رسی برخواص کششی و خمشی در سیستم رزین اپوکسی با سخت کننده‌های تتا واف205رضازمانی، غلامحسین رحیمی، محمدحسین پلمجله علمی و پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس1393
۱۳بررسی عددی بار ضربه ای به نانوتیر به روش اجزای محدود صریح و مقایسه با نانوتیر اویلر- برنولی و تیموشنکوغلامحسین لیاقت، سجاد صیفوری، علی اکبر بیگلو، محمدحسین پلمجله علمی و پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس1393
۱۴بررسی تجربی تأثیر شکلِ دماغه پرتابه‌های استوانه‌ای بر نفوذ سرعت بالا در کامپوزیت پلیمری با الیاف بافته شدهعرفان مهربانی،غلامحسین لیاقت، محمدحسین پلمجله علمی و پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس1393
۱۵بررسی تجربی تأثیر نانوذرات رس و سیلیکا در خواص مکانیکی مواد مرکب شیشه/اپوکسیمحمدحسین پل،غلامحسین لیاقت، عرفان مهربانیمجله علمی و پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس1393
۱۶بررسی تجربی نفوذ شبه استاتیکی نفوذکننده با هندسه‌های مختلف درون چندلایه کامپوزیتی شیشه - اپوکسیعرفان مهربانی، غلامحسین لیاقت، محمدحسین پلمجله علمی و پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس1394
۱۷بررسی تجربی و عددی جذب انرژی و تغییرشکل لوله های جدار نازک با هندسه مقاطع دایره و مربع تحت بار ضربه ای عرضیمهدی چوپانی، غلامحسین لیاقت، محمدحسین پلمجله علمی و پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس1394
۱۸بررسی تجربی تاثیر نانوسیلیکا بر مود دوم چقرمگی شکست بین لایه ای کامپوزیت های تقویت شده با الیاف شیشهحسین موحدی آلنی، غلامحسین لیاقت، محمدحسین پل، علی افروزیانمجله علمی و پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس1394
۱۹تأثیرافزودن نانو ذرات رسی بر رفتارکمانشی پوسته های مشبک نانوکامپوزیتی: بررسی تجربیرضازمانی، غلامحسین رحیمی، محمدحسین پل، محمدهدایتیانمجله علمی و پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس1394
۲۰بررسی تجربی تاثیر افزودن نانولوله های کربنی بر جدایش بین لایه ای ناشی از سوراخ کاری کامپوزیت شیشه-اپوکسیرسول عباسی، حسین حیدری، محمد حسین پلمجله علمی و پژوهشی علوم و فناوری کامپوزیت1395
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۲ مورد.