اصلاح مدل رسوب پارافین در نفت خام با استفاده از روش انگشت سرد( Cold Finger).

نویسندگانمیثم عبدالکریمی مه آبادی. مهرداد منطقیان . ابوالفضل محمدی
همایشدوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
تاریخ برگزاری همایش۱۳۸۷
محل برگزاری همایشتبریز
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله