افزایش مقدار و سرعت انحلال متان در آب در حضور نانولوله کربنی چندجداره

نویسندگانابوالفضل محمدی، مهرداد منطقیان، میثم عبدالکریمی مه آبادی
همایشهمایش دانشجویی نانو
تاریخ برگزاری همایش۱۳۸۷
محل برگزاری همایشکرمانشاه
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله