اثر دما بر مقدار و سرعت انحلال گاز متان در آب،

نویسندگانابوالفضل محمدی، مهرداد منطقیان، محسن میردامادی، میثم عبدالکریمی مه آبادی
همایشدوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
تاریخ برگزاری همایش۱۳۸۷
محل برگزاری همایشتبریز
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله