ارزیابی کارایی شعاعی و اندازه مقیاس با بیشترین بهره وری در تحلیل پوششی داده های پویا

نویسندگانزهرا عباسی، محمد افضلی ن‍ژاد
همایشچهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۳/۰۶/۰۵
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله