برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان برنامه سازی پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه 9-11 سه شنبه 10-12
مکان برگزاری 3-206
منابع

1-راهنمای سریع ++C،هربرت شیلد ترجمه ابوالقاسم شادمانپور، انتشارات هرمزگان

2-کتاب سی پلاس پلاس، دایتل و دایتل ( C++ How to Program 5th Edition )

فایل پیوست اول برنامه سازی پیشرفته.docx
طرح درس

(به فایل پیوست مراجعه شود)

1-مروری بر مبانی برنامه نویسی به زبان سی

2-حوزه دسترسی متغیرها

3-ساختارها و یونیون ها

4-آشنایی با اشاره گرها

5-مدیریت حافظه

6-مفاهیم برنامه نویسی شی گرا

7-شی، کلاس، متد، سازنده

8-وراثت و چندریختی

9-سربارگذاری عملگرها

توضیحات

در این درس، هدف تسلط بر مفاهیم پایه برنامه نویسی و یادگیری مفاهیم پیسرفته تر برنامه نویسی است. زبان برنامه نویسی ++C  آموزش داده می شود. زبان ++C تمام خصوصیات و ویژگی های زبان C را دارا میباشد با این تفاوت که زبان ++C یک زبان شی گراست برنامه های شی گرا دارای امنیت بیشتر داده ها و قابلیت بروزآوری ساده تر و .. می باشند.

عنوان بهینه‌سازی غیرخطی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 17-15، دوشنبه 17-15
مکان برگزاری 3-206
منابع

1- Practical Methods of Optimization. R. Fletcher, 2nd.ed. Wiley, 2000.

2- Numerical Optimization, J. Nocedal and S.J. Wright, Springer, 2006.

3- Operations Research: An Introduction, 8th Edition, H. Taha, Prentice Hall, 2006.

فایل پیوست اول بهینه سازی غیرخطی.docx
طرح درس

به فایل پیوست مراجعه شود.

عنوان بهینه‌سازی غیرخطی پیشرفته ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه 13-15، دوشنبه 13-15
مکان برگزاری 3-206
منابع
  1. Nonlinear Programming: Theory and Algorithms. M.S. Bazaraa, H.D. Sherali, C.M. Shetty, 3rd ed., John Wiley & Sons, 2006.

  1. Practical Methods of Optimization. R. Fletcher, 2nd.ed. Wiley, 2000.
  2. Numerical Optimization, J. Nocedal and S.J. Wright, Springer, 2006.
فایل پیوست اول بهینه سازی غیرخطی پیشرفته.docx
طرح درس

به فایل پیوست مراجعه شود.

عنوان بهینه سازی خطی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه 13-15 , سه شنبه 11-12
مکان برگزاری 3-205
منابع

1-Linear Programming and Network Flows, 4th edition, Bazaraa, Mokhtar S., Jarvis, John J., Sherali, Hanif D. (2009) Wiley.

2-Introduction to Linear Optimization, Dimitris Bertsimas and John N. Tsitsiklis (1997) Athena Scientific.

3-Operations Research: An Introduction, 8th Edition, Taha, Hamdy (2006) Prentice Hall.

طرح درس

1-آشنایی با تحقیق در عملیات و تاریخچه آن

2-آشنایی با برنامه ریزی خطی

3- حل هندسی

4-مدل سازی

5-مفاهیم پایه از جبرخطی، آنالیز محدب و ..

6-روش سیمپلکس

7-روشهای M-بزرگ و دو فازی

8-مساله دوگان

9-روابط پرایمال و دوگان

10-روش دوگان-سیمپلکس

11-تحلیل حساسیت

12-مسائل حمل و نقل و تخصیص

توضیحات

بهینه سازی بخشی مهم از شاخه ای گسترده‌تر به نام تحقیق در عملیات است. تحقیق در عملیات را می­ توان بخشی از یک پیشرفت انقلابی برشمرد که بشر را قادر نمود تا در مقابله با مسائل پیچیده دنیای واقعی، اهدافش را به صورت نظام­‌مند بیان کند و تصمیم­‌هایی را که برای رسیدن به این اهداف باید اتخاذ نماید را به صورت روشن و صریح تعیین کند. تا پیش از تحقیق در عملیات مدیران برای حل مسائل خود مجبور به اتکا بر روی خلاقیت­های فردی خود بودند. اما با پیچیده­ تر شدن مسائل نیاز به استفاده از روش­ها و ابزارهای علمی برای رویارویی با مسائل تصمیم­ گیری می باشد. تحقیق در عملیات مجموعه­ ای از روش­ها و تکنیک­ها را برای مسائلی نظیر برنامه­ ریزی، بهینه سازی، کنترل، نگهداری و ... در اختیار مدیران، مهندسان و طراحان قرار می­دهد.

عنوان ساختمان داده‌ها
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 17-19، دوشنبه 17-19
مکان برگزاری دانشگاه تفرش - ساختمان کلاس‌ها
منابع

طرح درس
• تحلیل الگوریتم، پیچیدگی زمان و مکانی الگوریتمها ، توابع بازگشتی، پیچیدگی الگوریتم‌های جستجو و مرتب‌سازی، پیچیدگی عملی
نوع داده انتزاعی، معرفی ساختمانهای داده های مقدماتی 
• آرایه ها، ماتریس‌های تنک و عملیات روی آنها، رشته ها و الگوریتم جستجوی رشته
• پشته و صف، کاربرد و نحوه پیاده‌سازی
• یادآوری ساختارها، یونیون‎ها و اشاره‌گرها
نمایش و ارزیابی عبارات (پیشوندی، میانوندی و پسوندی)
• لیست‌های پیوندی، محاسن و معایب لیست های پیوندی در مقایسه با آرایه ها، پیاده‌سازی و عملیات روی لیستهای پیوندی، لیستهای پیوندی چرخشی، دوطرفه و مرکب
نمایش چندجمله‌ایها و صف و پشته توسط لیستهای پیوندی
• درخت‎ها، نمایش درختها (آرایه و لیست پیوندی)، درختهای دودویی و نحوه پیمایش آنها، هرم ها و عملیات مربوطه
• گراف‎ها، نمایش گرافها و الگوریتم‌های پیمایش (عرضی و عمقی)
• مطالب تکمیلی
توضیحات

این درس از دروس بنیادین مهندسی نرم افزار و علوم کامپیوتر است. در این درس، دانشجویان با انواع ساختمان داده‌ها، تحلیل مرتبه زمانی الگوریتم‌ها و روشهای مقدماتی طراحی الگوریتم آشنای می‌شوند.

عنوان برنامه‎‌نویسی کامپیوتر
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 11-13، دوشنبه 9-11
مکان برگزاری ساختمان کلاس‌ها
منابع

طرح درس

توضیحات