مدل تخصیص منابع متمرکز در حضور خروجی های نامطلوب

نویسندگانناهید معتمدیان، محمد افضلی نژاد
همایشدومین همایش ملی ریاضیات و کاربردهای آن
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۴/۰۴/۰۷
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله