مدل راسل بهبود یافته برای تخصیص منابع متمرکز

نویسندگانناهید معتمدیان، محمد افضلی نژاد
همایشهشتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۴/۰۳/۳۱
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله