اندازه گیری کارایی اقتصادی در حضور عوامل غیراختیاری

نویسندگانپریا رضایی، محمد افضلی نژاد
همایشکنفرانس ملی بهینه سازی و تصمیم گیری، بابلسر
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۴/۱۲/۰۷
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله