تخمین کارایی با استفاده از روش تابع فاصله جهت‌دار در حالت تفکیک‌ناپذیر در حضور خروجی‌های نامطلوب

نویسندگانپریا رضایی، محمد افضلی نژاد
همایشنهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۵/۰۲/۱۵
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله