حسن برزگر

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۸ریاضیدانشگاه لرستان
کارشناسی ارشد۱۳۸۰ریاضی محض-جبردانشگاه شهید بهشتی تهران
دکتری۱۳۸۸ریاضی محض-جبردانشگاه شهید بهشتی تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه تفرشهیات علمیآزمایشیتمام وقت

سوابق اجرایی

  1. جبر جامع
  2. نظریه رسته
  3. نظریه S-سیستمها
  4. روشهای احتمالات در ترکیبیات

جبر- جبرخطی- ترکیبیات- احتمال- گراف- نظریه اعداد.

برنامه کاری هفتگی

  1. شنبه ۸-۱۷
  2. یک شنبه ۸-۱۷
  3. دوشنبه ۸-۱۷