مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱Enhanced Performance of Methyl Ester to Renewable Aromatics via Thermocatalytic Conversion over Metal‐Modified HZSM‐5 Zeolites: An Experimental StudyA. BayatChemistry Select2018-12-19
۲پاکسازی لکه های نفتی از محیط زیست دریایی به کمک مواد جاذبسید فواد آقامیری، احمد بیات، احمد محب، غلامرضا وکی مجله مهندسی شیمی ایراناردیبهشت 1384
۳آلودگی نفتی در دریاها و روش های حذف آنسید فواد آقامیری، احمد بیات، احمد محب مجله مهندسی شیمی ایرانآبان 1383
۴Production of green aromatics via catalytic cracking of Canola Oil Methyl Ester (CME) using HZSM-5 catalyst with different Si/Al ratiosA. Bayat, S.M. Sadrameli, J. Towfighi Fuel2016
۵Conversion of canola oil and canola oil methyl ester (CME) to green aromatics over a HZSM-5 catalyst: a comparative studyA Bayat, SM Sadrameli RSC Advances2015
۶(Oil sorption by synthesized exfoliated graphite (EGA Bayat, SF Aghamiri, A Moheb Iranian Journal of Chemical Engineering2008
۷Oil spill cleanup sea water by sorbent materialsA Bayat, SF Aghamiri, A Moheb, GR Vakili‐Nezhaad Chemical engineering & technology2005
۸Application of general multilevel factorial design approach in forced convection and subcooled flow boiling heat transfer to CuO/water nanofluidsA Zangeneh, SM Peyghambarzadeh, A Bayat, A VataniJournal of Molecular Liquids1 September 2020
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.