مطالعه تجربی نشتی مخزن کامپوزیت تحت فشار به روش نشر آوائی

نویسندگانمنصور حضرتی- حسین حیدری کلهرودی- محمدرضا برومند
نشریهفناوری آزمونهای غیرمخرب
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه تفرش
شماره سریال۲
شماره مجلد۹
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۴۰۱
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله