مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱شبیه‌سازی عددی میدان جریان جت Offsetبرومند محمدرضا، صالحی نیشابوری سیدعلی‌اکبر چهارمین کنفرانس هیدرولیک ایران1382
۲Numerical Simulation of West & East Outfalls of MOBIN Utility Complex in Assaluye, South of IranM. Shafeefar, A. Khosronejad, M. Boroomand 3rd International Conference on Marine Waste Water Discharge & Marine Enviroment2004
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.