شبیه سازی تولید الکتریسیته ساکن بر روی ذرات در فرآیند انتقال بادی مواد

نویسندگانمحمدحسین اقبال احمدی - منوچهر فتح الهی - سید محمد جواد حسینی
همایشدومین کنگره سالیانه شیمی، مهندسی شیمی و نانوشیمی با رویکرد پژوهش تا توسعه ملی
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۸
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله