بررسی خواص الکریکی نانو تسمه های BaTiO۳ در حضور ناقصی اکسیژن با روش دینامیک مولکولی برای راستاهای کریستالی [۰۰۱] و [۱۱۰] و [۱۱۱]

نویسندگان1-سعید قربانعلی 2- مهران قلی پور شهرکی
همایشدومین همایش ملی و کارگاههای تخصصی علوم و فناوری نانو
تاریخ برگزاری همایش۰۲-۳۱ -۱۳۹۴
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله