شبیه سازی نانوساختارهای فروالکتریک یک بعدی و بررسی تغییرات دما بر روی پارامترهای دینامیکی پخش

نویسندگان1- سعید قربانعلی 2- مهران قلی پور شهرکی
همایشکنفرانس سیستم های بس ذره ای (کپه ای و نانومقیاس )
تاریخ برگزاری همایش۰۸-۲۱ -۱۳۹۴
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله