شبیه سازی سنتز و بررسی خواص مکانیکی نانولوله های تک دیواره آرمیچر کربنی تغلیظ شده توسط اتم نیتروژن(CNx) با روش دینامیک-مولکولی

نویسندگان1-سعید قربانعلی 2- مهران قلی پور شهرکی
همایشهمایش ملی فیزیک و کاربردهای آن
تاریخ برگزاری همایش۱۱-۰۸ -۱۳۹۴
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله