محاسبه رسانش گرمایی نانولوله های گرافین (n=۱) و گرافدین (n=۲) و تغییرات آن با ابعاد ساختار با کمک شبیه سازی های اتمی

نویسندگانسعید قربانعلی
همایشاولین همایش ملی علوم و فناوری نانو
تاریخ برگزاری همایش۰۳-۰۵ -۱۳۹۵
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله