مطالعه ویژگی¬های مکانیکی گرافن چند لایه با استفاده از دینامیک مولکولی اصلاح شده نوزهوفر

نویسندگان1-سعید قربانعلی 2- علی رضا عبدی کیان 3- حیات مبارکی نیا
همایشاولین همایش ملی نانوفناوری و کاربردهای آن در علم و صنعت
تاریخ برگزاری همایش۰۹-۰۴ -۱۳۹۵
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله