شبیه سازی دینامیک مولکولی برای تغییر شکل و شکستن گرافن دو لایه با الگوهای انباشته متفاوت

نویسندگان1-سعید قربانعلی 2- مهران قلی پور شهرکی 3- محمد حسینی
همایشاولین همایش ملی نانوفناوری و کاربردهای آن در علم و صنعت
تاریخ برگزاری همایش۰۹-۰۴ -۱۳۹۵
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله