بررسی تصحیحات کوانتومی بر معادلات کلاین - گوردن در حضور میدان الکترومغناطیسی

نویسندگان1- بهروز خسروپور 2- سعید قربانعلی
همایشکنفرانس فیزیک ایران 96
تاریخ برگزاری همایش۰۶-۰۶ -۱۳۹۶
نوع ارائهپوستر
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله