مدلسازی اتمی سنتز نانوساختارهای گرافن پیچ و خم دار در حضور پتانسیل های واکنشی

نویسندگان1- سعید قربانعلی 2-بهرام بهرامی 3-مهوش حیدری
همایشکنفرانس فیزیک ایران 97
تاریخ برگزاری همایش۰۶-۰۵ -۱۳۹۷
نوع ارائهپوستر
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله