پایدار کردن نانو شبکه¬های گرافن با پیوندهای محیطی همگن درحضور درصدهای گوناگون از حفره ها دارای اشکال دایره مربع و مثلث

نویسندگان1-سعید قربانعلی 2-مجتبی گودرزی 3-مهتاب رنجبر
همایشکنفرانس فیزیک ریاضی 1397
تاریخ برگزاری همایش۱۰-۱۳ -۱۳۹۷
نوع ارائهپوستر
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله