محمد حبیبی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۴ریاضی محضدانشگاه رازی - کرمانشاه
کارشناسی ارشد۱۳۸۷ریاضی محض - جبر ناجابجاییدانشگاه تربیت مدرس - تهران
دکتری۱۳۹۰ریاضی محض - جبر ناجابجاییدانشگاه تربیت مدرس - تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه تفرشعضو هیات علمی دانشکده ریاضیرسمی قطعیتمام وقت۱۸

سوابق اجرایی

 • رئیس دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاه (بهمن ۱۴۰۲)
 • دبیر هیات اجرایی جذب دانشگاه (بهمن ۱۴۰۲)
 • عضو هیات اجرایی جذب دانشگاه (شهریور ۱۴۰۱)
 • عضو هیات ممیزه دانشگاه (فروردین ۱۴۰۰)
 • عضو کمیسیون تخصصی هیات امنا دانشگاه (فروردین ۱۴۰۰)
 • عضو کمیسیون تخصصی علوم پایه هیات ممیزه دانشگاه (فروردین ۱۴۰۰)
 • معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه (دی ۱۴۰۰ - بهمن ۱۴۰۲)
 • عضو حقیقی شورای دانشگاه (اسفند ۹۹ - دی ۱۴۰۰)
 • رئیس دانشکده ریاضی (مرداد ۱۴۰۰ - بهمن ۱۴۰۰)
 • عضو حقیقی شورای دانشگاه (اسفند ۹۹ - دی ۱۴۰۰)
 • معاون فرهنگی دانشگاه صنعتی اراک (مهر ۹۷   بهمن ۹۷)
 • عضو کارگروه بررسی صلاحیت عمومی دانشگاه (اردیبهشت ۹۴-تا کنون) 
 • معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تفرش (اردیبهشت ۹۳ شهریور ۹۷)
 • معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تفرش (تیر ۹۲ اردیبهشت ۹۳)
 • مدیر فرهنگی دانشگاه تفرش (دی ۹۱ تیر ۹۲)
 • دبیر هم اندیشی استادان دانشگاه تفرش (زمستان ۹۱- پاییز ۹۴)
 • پژوهشگر تقدیر شده دانشگاه تفرش در سال های ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷ و ۹۹
 • استاد نمونه بسیجی استان مرکزی در سال ۹۵
 • پژوهشگر برتر علوم پایه استان مرکزی در سال ۹۴
 • برگزیده فرهنگی علمی در هفته فرهنگی شهرستان تفرش در پاییز ۹۳
 • معاون فرهنگی و اجتماعی قابل تقدیر کشوری در هفتمین جشنواره ملی حرکت دانشگاه شیراز در پاییز ۹۳
 • رساله برتر دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس در هفته پژوهش در سال ۹۱
 • دانشجوی نمونه کشوری در مقطع دکتری رشته ریاضی در سال ۹۰
 • رتبه اول آزمون دکتری ریاضی محض دانشگاه تربیت مدرس تهران در سال ۸۷
 • رتبه اول در بین فارغ التحصیلان سال ۸۷ دوره کارشناسی ارشد ریاضی محض دانشگاه تربیت مدرس
 • رتبه اول در بین فارغ التحصیلان سال ۸۴ دوره کارشناسی ریاضی محض دانشگاه رازی کرمانشاه
 • داور هشتمین جشنواره ملی حرکت (پاییز ۹۴)
 • عضو کارگروه بررسی صلاحیت علمی هیات اجرایی جذب دانشگاه تفرش (مهر ۹۱- تا کنون)