محمد حبیبی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۴ریاضی محضدانشگاه رازی - کرمانشاه
کارشناسی ارشد۱۳۸۷ریاضی محض - جبر ناجابجاییدانشگاه تربیت مدرس - تهران
دکتری۱۳۹۰ریاضی محض - جبر ناجابجاییدانشگاه تربیت مدرس - تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه تفرشعضو هیات علمی دانشکده ریاضیرسمی قطعیتمام وقت۱۴

سوابق اجرایی

 • عضو شورای دانشگاه (اسفند ۹۹ - تا کنون)
 • معاون فرهنگی دانشگاه صنعتی اراک (مهر ۹۷   بهمن ۹۷)
 • عضو کارگروه بررسی صلاحیت عمومی دانشگاه (اردیبهشت ۹۴-تا کنون) 
 • معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تفرش (اردیبهشت ۹۳ شهریور ۹۷)
 • معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تفرش (تیر ۹۲ اردیبهشت ۹۳)
 • مدیر فرهنگی دانشگاه تفرش (دی ۹۱ تیر ۹۲)
 • دبیر هم اندیشی استادان دانشگاه تفرش (زمستان ۹۱- پاییز ۹۴)
 • پژوهشگر تقدیر شده دانشگاه تفرش در سال های ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷ و ۹۹
 • استاد نمونه بسیجی استان مرکزی در سال ۹۵
 • پژوهشگر برتر علوم پایه استان مرکزی در سال ۹۴
 • برگزیده فرهنگی علمی در هفته فرهنگی شهرستان تفرش در پاییز ۹۳
 • معاون فرهنگی و اجتماعی قابل تقدیر کشوری در هفتمین جشنواره ملی حرکت دانشگاه شیراز در پاییز ۹۳
 • رساله برتر دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس در هفته پژوهش در سال ۹۱
 • دانشجوی نمونه کشوری در مقطع دکتری رشته ریاضی در سال ۹۰
 • رتبه اول آزمون دکتری ریاضی محض دانشگاه تربیت مدرس تهران در سال ۸۷
 • رتبه اول در بین فارغ التحصیلان سال ۸۷ دوره کارشناسی ارشد ریاضی محض دانشگاه تربیت مدرس
 • رتبه اول در بین فارغ التحصیلان سال ۸۴ دوره کارشناسی ریاضی محض دانشگاه رازی کرمانشاه
 • داور هشتمین جشنواره ملی حرکت (پاییز ۹۴)
 • عضو کارگروه بررسی صلاحیت علمی هیات اجرایی جذب دانشگاه تفرش (مهر ۹۱- تا کنون)