اثر سورفکتانت غیریونی برروی کشش بین سطحی نفت خام و آب

نویسندگانامیر مصیبی-محمود ترابی انگجی-پریسا خدیو پارسی
همایشدومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی
تاریخ برگزاری همایش۱۹ و ۲۰ خرداد ۱۳۸۹
محل برگزاری همایشایران-تهران
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله