مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱تاثیر شرایط عملیاتی بر توزیع محصولات سنتز فیشر-تروپش در حضور کاتالیست کبالت بر پایه گاما آلومینامحمد باقر رادان-رضا عابدینی- امیر مصیبیچهارمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در شیمی و مهندسی شیمی4/10/2017
۲خواص حاصله از افزودن نانوذراتAl2O3.MgOبه پلی پروپیلن به کار رفته در خودروهانیکا نصیری-امیر مصیبی-محمد آبدیدههفتمین کنفرانس بین المللی نفت،گاز،پالایش وپتروشیمی بارویکردتوسعه ارتباط دولت30/3/1397
۳بررسی عملکرد حاصل از انتخابگری معکوس در عبور گزینشی دی اکسیدکربن نسبت به هیدروژن به وسیله غشای ماتریس مخلوط پلی متیل پنتینرضا عابدینی- مرتضی اسفندیاری- امیر مصیبیاولین کنفرانس ملی فرایندهای گاز و پتروشیمی3/5/2017
۴بررسی عملکرد کاتالیست کبالت بر پایه ژئولیت در اکسیداسیون جزئی بوتانامیر مصیبی- مرتضی اسفندیاری- رضا عابدینیاولین کنفرانس ملی فرایندهای گاز و پتروشیمی3/5/2017
۵مدلسازی CFD حذف اتانول از پساب با استفاده از فرآیند غشایی هالوفایبرحامد صفری، امیر مصیبیهشتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت2017/5/16
۶اثر سورفکتانت غیریونی برروی کشش بین سطحی نفت خام و آبامیر مصیبی-محمود ترابی انگجی-پریسا خدیو پارسی دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی۱۹ و ۲۰ خرداد ۱۳۸۹
۷Co@Ru/γ-Al2O3 core-shell structure catalyst synthesis for Fischer-Tropsch synthesisAli Haghtalab, Amir Mosayebi, Yadollah Mortazavi The 8th International Chemical Engineering Congress& Exhibition24-27 February, 2014
۸Synthesis of Co@Ru nanoparticles with core-shell structure over γ-Al2O3 supportAmir mosayebi, Ali Haghtalab Proceedings of 5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology22-24 October 2014
۹Synthesis of Co/ZrO2 catalyst for methane conversion to syngasAmir Mosayebi-Ahmad Bayat-Farnoush KiaThe16th Iranian National Congress of Chemical Engineering2019-1-20
۱۰Application of Mo/HZSM-5 for Conversion of Vegetable Oils to AromaticsAhmad Bayat-Amir MosayebiThe16th Iranian National Congress of Chemical Engineering2019-1-20
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.