مدلسازی CFD حذف اتانول از پساب با استفاده از فرآیند غشایی هالوفایبر

نویسندگانحامد صفری، امیر مصیبی
همایشهشتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۷/۵/۱۶
محل برگزاری همایشتهران
ارائه به نام دانشگاهتفرش
نوع ارائهپوستر
سطح همایشملی

چکیده مقاله